Jeni duke aplikuar në
Teleperformancë
Prishtinë
Full Time
Dec 31, 2022
Agjent i shërbimit të klientëve - Inbound në Gjuhë Gjermane
⚠️ Duke mbushur këtë formular, ju do të informoheni për secilin hap të aplikimit tuaj nëpërmjet email apo telefonit. Ju dëshirojmë suksese!
At least one answer is required
INFORMATA PERSONALE
*Emri dhe Mbiemri?
*Qyteti ku jetoni?
*Numri juaj i telefonit?
Email adresa juaj?
⚠️ Keni kujdes, email adresa juaj duhet të jetë e saktë dhe funksionale sepse përmes email-it do të pranoni përgjigjen dhe informatat për hapat e ardhshëm të aplikimit tuaj.
At least one answer is required
NJOHURITË DHE PËRVOJA E PUNËS
⛔⚠️ Në rast se butoni "Record" nuk ju funksionon, ju duhet të hapni linkun www.aplikoTP.com direkt nga browseri juaj: Chrome, Safari, Edge apo Internet në Samsung.
At least one answer is required
*Pyetja 1: Informata të përgjithshme rreth jush. Dëgjoni videon me kujdes dhe përgjigjuni me zë duke klikuar butonin "Record"
Record
Please record your answer
You can submit only one answer!
Ju lutem e lejoni me "Allow" përdorimin e mikrofonit në browserin tuaj. ⛔⚠️ Në rast se butoni "Record" nuk ju funksionon, ju duhet të hapni linkun www.aplikoTP.com direkt nga browseri juaj: Chrome, Safari, Edge apo Internet në Samsung.
*Pyetja 2: Njohuritë tuaja të gjuhës Gjermane. Dëgjoni videon me kujdes dhe përgjigjuni me zë duke klikuar butonin "Record"
Record
Please record your answer
You can submit only one answer!
Ju lutem e lejoni me "Allow" përdorimin e mikrofonit në browserin tuaj. ⛔⚠️ Në rast se butoni "Record" nuk ju funksionon, ju duhet të hapni linkun www.aplikoTP.com direkt nga browseri juaj: Chrome, Safari, Edge apo Internet në Samsung.
*Pyetja 3: Përvoja e punës suaj. Dëgjoni videon me kujdes dhe përgjigjuni me zë duke klikuar butonin "Record"
Record
Please record your answer
You can submit only one answer!
Ju lutem e lejoni me "Allow" përdorimin e mikrofonit në browserin tuaj. ⛔⚠️ Në rast se butoni "Record" nuk ju funksionon, ju duhet të hapni linkun www.aplikoTP.com direkt nga browseri juaj: Chrome, Safari, Edge apo Internet në Samsung.
*Nëse e flisni Gjuhen Angleze, cili është niveli juaj?
At least one answer is required
INFORMATA TE TJERA
Nga i cili qytet do të preferonit të punoni?
*A mund te punoni nga zyrja e Teleperformancës në Prishtinë?
At least one answer is required
Cilat janë pritjet tuaja të pagës?
NETO në EURO
*Në rast se pranoheni në Teleperformancë, brenda sa kohe mund të filloni punën?
Dëshironi të leni ndonjë koment?
By clicking the apply button, you agree to our privacy policy terms
Për të aplikuar:

Klikoni në tri pikatdhe pastaj kliko në
"Open link in browser"
apo

Hapni direkt nga
browseri juaj linkun
www.aplikoTP.com
Për të aplikuar:

Klikoni në tri pikatdhe pastaj kliko në
"Open link in browser"
ose

Hapni direkt nga
browseri juaj linkun
www.aplikoTP.com