Jeni duke aplikuar në
Teleperformancë
Prishtinë
Full Time
Jul 8, 2022
Zyrtarë i Menaxhimit të Objektit
INFORMATA TË PËRGJITHSHME
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti ku jetoni:
*Numri kontaktues:
*Email Adresa:
*Statusi juaj momental:
Ju mund të zgjedhni më shumë se një opsion
At least one answer is required
EDUKIMI DHE PËRVOJA
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Cili është niveli juaj i Gjuhës Angleze, në të folur dhe të shkruar?
At least one answer is required
*Nëse ju flisni Gjuhen Gjermane, cili është niveli juaj?
At least one answer is required
EKSPERIENCA E PUNËS
*A keni punuar ndonjëherë në pozitë të ngjashme me Zyrtarë të Menaxhimit të Objektit?
At least one answer is required
*Sa vite pune keni eksperiencë në një pozitë të ngjashme?
At least one answer is required
INFORMATA TË TJERA
*A mund të punoni nga zyrja e Teleperformancës në Prishtinë?
At least one answer is required
*A posedoni patent shofer të kategorisë B?
At least one answer is required
Cilat janë pritshmëritë tuaja për pagën?
Ju lutem e shkruani në Euro dhe në Neto
A dëshironi të shtoni diçka tjetër?
*CV-ja e juaj është shumë me rëndësi për ne! Ju lutem ta ngarkoni duke klikuar më poshtë
Kliko këtu për të ngarkuar CV
Ju mund të ngarkoni vetëm PDF apo Word dokument.
Please upload the required document
By clicking the apply button, you agree to our privacy policy terms