Jeni duke aplikuar në
HumanPower
Prishtinë
Full Time
Nov 30, 2022
Administrator të Rekrutimit (M/F)
INFORMATA TË PËRGJITHSHME
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti ku jetoni:
*Numri kontaktues:
*Email Adresa juaj:
*Statusi juaj momental:
Ju mund të zgjedhni më shumë se një opsion
At least one answer is required
EDUKIMI DHE PËRVOJA
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Cili është niveli juaj i Gjuhës Gjermane?
At least one answer is required
Nëse e flisni gjuhen Gjermane, si e keni mësuar?
*A keni punuar ndonjëherë në pozitë të ngjashme me Administrator të Rekrutimit?
At least one answer is required
*Sa vite pune keni eksperiencë në një pozitë të ngjashme?
At least one answer is required
INFORMATA TË TJERA
*A mund të punoni në Prishtinë?
At least one answer is required
Cilat janë pritshmëritë tuaja për pagën?
Ju lutem e shkruani në Euro dhe në Neto
A dëshironi të shtoni diçka tjetër?
*CV-ja e juaj është shumë me rëndësi për ne! Ju lutem ta ngarkoni duke klikuar më poshtë
Kliko këtu për të ngarkuar CV
Ju mund të ngarkoni vetëm PDF apo Word dokument.
Please upload the required document
By clicking the apply button, you agree to our privacy policy terms