Jeni duke aplikuar në
Teleperformancë
Prishtinë
Full Time
Mar 19, 2023
Quality Assurance (M/F)
INFORMATAT PERSONALE
*Emri dhe Mbiemri
*Gjinia
At least one answer is required
*Qyteti
*Telefoni
*E-mail
*Ju lutem zgjedhni statusin tuaj
Ju mund të përzgjedhni më shumë se një opcion.
At least one answer is required
EDUKIMI DHE PËRVOJA E PUNËS
*Ju lutem zgjedhni nivelin tuaj të edukimit
*Sa keni njohuri të Gjuhës Gjermane?
At least one answer is required
*Nga e keni mësuar Gjuhen Gjermane?
At least one answer is required
*A keni punuar ndonjëherë si Quality Assurance apo pozitë të ngashme?
At least one answer is required
INFORMATA TË TJERA
*A jeni të gatshëm të punoni në Prishtinë?
At least one answer is required
Sa është paga juaj e dëshirueshme?
*Nga jeni informuar për këtë mundësi të punësimit në "Teleperformance"?
At least one answer is required
A dëshironi të shtoni diçka?
*Ju lutem të ngarkoni CV-në tuaj këtu
Klikoni këtu për të ngarkuar CV
Sistemi pranon vetëm PDF apo Word File
Please upload the required document
By clicking the apply button, you agree to our privacy policy terms